Wyprawka 300+. Można składać wnioski

W ramach najnowszej socjalnej propozycji obecnego obozu rządzącego rodzice w ramach swoiste wyprawki mają otrzymywać trzysta złotych. Wypłata ta początkowo miała zastąpić darmowe podręczniki, jednak jeszcze w roku bieżącym nie zostaną one wycofane. Co za tym idzie, oferta socjalna skierowana do rodzin z dziećmi została wydatnie wzbogacona.


Oficjalna nazwa najnowszej formy rozdawnictwa pieniędzy to program „Dobry start”. W jego ramach planowane jest wręczanie 300 zł na każde uczące się dziecko. Ma być to forma wsparcia w zakupie niezbędnej wyprawki. Pytaniem, które nasuwa się tutaj w sposób niemal automatyczny jest to, czy rzeczywiście wszyscy rodzice takiego wsparcia wymagają. Podobnie zresztą, jak w przypadku programu 500 plus pojawiają się wątpliwości co do właściwego kierowania strumieniem pomocy ze środków polityki społecznej. Ciężko bowiem wskazać, by wydawania pieniędzy wszystkim mogło prowadzić do wyrównania szans. Jeżeli środki te będą trafiały do wszystkich, niezależnie od dochodu, nie będą dostatecznie wysokie, by mogły coś zmienić. Tak szerokie rozdawanie środków publicznych może zatem nie przynosić oczekiwanych efektów i stawać się źródłem nadużyć, które finalnie można traktować jako marnotrawstwo pieniędzy.
Niemniej jednak, skoro środki w ramach tego programu są już zaplanowane, a odpowiednie decyzje zostały podjęte, nie pozostaje nic innego, jak korzystać. 300 złotych wystarczy na wyprawkę szkolą każdego dziecka. Z tą kwotę każdy odpowiedzialny rodzić może kupić zeszyty, przybory szkolne, piórnik, buty ortopedyczne dla dzieci czy nawet plecak. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Wypłaty z programu Dobry start będą realizowane już w tym roku. Jest to bowiem część strategii Piątki Morawieckiego. Tym samym, już od 1 lipca bieżącego roku możliwe jest składanie odpowiednich dokumentów celem przyznania środków. Wnioski mogą być składane zarówno elektronicznie, jak i drogą tradycyjną. Dla wniosków składanych drogą elektroniczną Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny portal. Wnioski tą drogą można składa od 1 lipca. Natomiast wnioski tradycyjne można składać od 1 sierpnia we właściwych dla miejsca zamieszkania urzędach gminy lub MOPS. Wniosku będą przyjmowane maksymalnie do 30 listopada. Wypłata środków odbędzie się w terminie do końca września. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony we wrześniu lub później czas na wypłatę wynosi dwa miesiące. Co za tym idzie lepiej złożyć wniosek już teraz.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *